Energibesparelse

Energibesparelse

Der kan spares mange penge ved at få efterisoleret sit hus. Et dårligt isoleret hus bruger typisk 3-4 gange mere energi end et godt isoleret hus, og ældre huse har som regel et stort behov. En efterisolering er hurtigt tjent ind igen, især hulmur og loftisolering gør stor forskel på energiforbruget.

Her er et eksempel der viser hvor meget der ca. kan trækkes fra og spares på en hulmurisolering. Både i fradrag, tilskud og energibesparelse.
Se mobil-udgave her

Pris for efterisolering

Håndværkerfradrag

Tilskud fra
energiselskab

Nypris

Besparelse på efterisolering

10.200,-

Inkl. moms

Ca. 2.600,-

Alt efter tid og materialer brugt på opgaven

Ca. 1.900,-

Alt efter hvilken varmekilde der bruges

Ca. 5.700,-

Prisen efter alt er trukket fra

Ca. 5.500,-

Den årlige energibesparelse

Pris for efterisolering
Et typisk hus på ca. 130m² med en hulmur på ca. 85m².

Håndværkerfradrag
Når du efterisolerer får du et skattemæssigt fradrag. Hvor meget der kan trækkes fra i skat afhænger af timer brugt på opgaven.

Tilskud fra energiselskab
Der kan søges om energitilskud fra et energiselskab når man efterisolerer, hvilket selvfølgelig er noget vi sørger for. Hvor meget man får
afhænger af hvilken varmekilde man har, samt opgavens gavn for co2 udledningen.

Ny pris
Dette er den reale pris du ender med at betale for efterisoleringen.

energimærkningBesparelse på efterisolering
Energibesparelse er udregnet efter hvor mange kWh der spares årligt på et hus med naturgas.
Prisen kan variere alt efter hvilken varmekilde der brugers. Beregningen er baseret på tal fra
Videncenter for energibesparelse i bygninger.

Som der vises er pengene godt givet ud, så kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud.
Det betaler sig.